google-site-verification=F-lkicubpEzJowSTXWhOx_5xx0ZF3cecE4gIvoHLsPY
Cenovnik
Prikazan je deo cenovnika najčešćih stomatoloških usluga. Kontaktirajte nas za sve ostale informacije.
Ispuni & Endodoncija

Kompozitni ispun   2500 - 4000 rsd
Kompozitna faseta   5000 rsd
BioDentin ispun   5000 rsd
Endodontsko lečenje kanala korena zuba   5000 - 7000 rsd
(Savremeno mašinsko lečenje kanala korena !)

Parodontologija +

Uklanjanje zubnog kamenca   2500 rsd
Uklanjanje zubnog kamenca i poliranje zuba   3000 rsd
Dental SPA (uzk+pol.+AirProphy)   4000 rsd
Kiretaža parodontalnog džepa   2500 rsd
Smanjenje osetljivosti zuba   2000 rsd

Pregled & Prva pomoć

Besplatan stomatološki pregled   0 rsd
Specijalistički stomatološki pregled - Izveštaj   5000 rsd
Prva pomoć kod dentalgija   3000 rsd

Beljenje zuba

Beljenje zuba   18000 rsd
Beljenje jednog zuba   4000 rsd
Endodontsko beljenje zuba   4000 rsd 

Oralna Hirurgija

Ekstrakcija (vađenje) zuba   2500 - 3000 rsd
Komplikovana ekstrakcija zuba   4500 rsd
Hirurška ekstrakcija zuba   6500 rsd
Apikotomija (Resekcija vrha korena)   14000 rsd
Ekstrakcija impaktiranog umnjaka   14000 rsd
Cistektomija   14000 rsd
Hirurško zatvaranje sinusa   16000 - 18000 rsd
Frenektomija   7000 rsd
Režanj operacija (po zubu)   8000 - 10000 rsd
Hirurško lečenje gingivalne recesije   14000 rsd

Implantologija

Implant - Straumann Neodent   390 - 450 eur
Implant - Straumann BLT / Nobel Biocare   650 eur
Implant - Zimmer   550 eur

Metalokeramička kruna na implantu   220 - 300 eur

Sulkus former   70 - 100 eur
Sinus Lift   550 - 650 eur
Veštačka kost 1g   120 eur
PRF (A PRF / I PRF)   200 eur

Fiksna Protetika

Metalokeramička kruna 14000 - 18000 rsd
Bezmetalna kruna / Vinir 30000 rsd
ZirconZahn kruna 30000 rsd
Fiberglas nadogradnja 6000 rsd
Livena nadogradnja 7000 rsd
Cementiranje stare nadoknade 2500 rsd
Protetsko planiranje 6000 rsd

Mobilna Protetika

Totalna proteza 36000 rsd
Parcijalna proteza 36000 rsd
Parcijalna skeletirana proteza 60000 rsd
PSP - Atečmeni 18000 rsd
Rhein inter-radikularni kočić 18000 rsd
Reparatura proteze 3000 rsd
Podlaganje proteze 6000 - 8500 rsd

Dečija stomatologija

Zalivanje fisura   1500 rsd
Fluorizacija zuba   3000 rsd
Kompozitni ispun - mlečni zub   2500 rsd
GJC ispun - mlečni zub   2500 rsd
Lečenje mlečnog zuba   2500 rsd
Ekstrakcija (vađenje) mlečnog zuba   2500 rsd

Ortodoncija

Fiksni ortodontski aparat   80000 rsd
Estetski ortodontski aparat   120000 rsd
( Plaćanje ortodontske terapije u ratama ! )
Mobilna ortodontska proteza   36000 rsd
Splint   10000 rsd
MyoBrace proteza   36000 rsd
InvisAlign terapija (providne folije)   ...

Načini bankarskog plaćanja & zdravstvena osiguranja

web page was created with Mobirise site template